RSS Feed

ISO 14001

Kwiecień 22nd, 2012 by admin in Systemy ISO

Z uwagi na to, że obecnie oceniam możliwości wdrożenia ISO 14001 w pewnej firmie farmaceutycznej pozwolę sobie najpierw na omówienie normy środowiskowej.  Zdaję sobie sprawę, że dla części czytelników będzie to powtórka z rozrywki, jednakże dla początkujących będzie to dawka rzetelnych informacji.

Zacznijmy od tego, że norma ISO 14001 jest bardzo podobna do normy-matki jaką jest ISO 9001. To co ją wyróżnia najbardziej to skupienie na identyfikacji aspektów środowiskowych oraz sterowanie operacyjne (norma ta nie ma jako takich wymaganych procedur). Dokładniejsze porównanie znajdziecie w zakładce „integracja systemów”.

 

A teraz trochę historii i przydatnych informacji:)

Normy ISO serii 14001

Powszechność systemów zarządzania środowiskowego zbudowanych według wymagań międzynarodowej normy ISO 14001 zyskują na popularności zarówno na świecie jak i w Polsce. Według ostatniego raportu przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 2010 roku wydano co najmniej 250 tys. certyfikatów ISO 14001:2004, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu do 2009 roku. Badanie z roku 2010 wykazało, iż w 155 krajach wdrożono i pomyślnie certyfikowano systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami ISO 14001. Stwierdzono nieznaczny spadek liczby krajów, w których wydano certyfikaty ISO 14001 – liczba krajów zmniejszyła się o 4 w porównaniu z rokiem 2009. Jeśli chodzi o łączną ilość certyfikatów to w pierwszej trójce znalazły się: Chiny, Japonia i Hiszpania. Natomiast Chiny, Wielka Brytania oraz Hiszpania znalazły się w czołówce krajów, w których odnotowano najwyższy roczny wzrost ilości certyfikatów [ ISO, 2010].

W Polsce podobnie jak na świecie zauważalny jest wzrost ilości przyznawanych certyfikatów ISO 14001. W 2010 roku ilość wydanych certyfikatów przekroczyła 2 tysiące i liczba ta ciągle się powiększa [Pochyluk 2010].

Geneza i rozwój rodziny norm ISO 14000

W Holandii w 1989 roku powstały pierwsze strategie ochrony środowiska, które opierały się na strukturalnym systemie zarządzania środowiskiem. Wydana przez British Standard Institution brytyjska norma BS 7750 stała się pierwowzorem dla normy ISO 14000. Założenia normy BS 7750 oparto o normy ISO serii 9000. W 1991 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji – ISO (International Standarisation Organisation) powołała Strategiczną Grupę do spraw Środowiska – SAGE (Strategic Advisory Group of Environment) [Fura 2011].

W skład grupy doradczej do spraw „nowego podejścia” do zarządzanie środowiskowego wchodziło ponad 100 ekspertów z 20 krajów i 11 organizacji międzynarodowych [Adamczyk 2004]. Powołany prze ISO w 1993 roku Komitet techniczny TC 207 kontynuował prace podjęte przez SAGE. Komitet ten opracował koncepcję nowej rodziny standardów ISO 14000 opierając się na normie BS 7750 i norm serii ISO 9000 [Matuszak-Flejszman 2001].

Normy ISO 14000 zawierają standardy przedstawiające propozycje i wytyczne w takich kwestiach jak: zarządzania środowiskowego, audytu środowiskowego, etykietowania oraz

oceny cyklu życia wyrobu przedsiębiorstwa. Natomiast norma ISO 14001 jako jedyny standard zawiera wymagania i wskazówki do wdrażania i certyfikowania systemu zarządzania środowiskowego. Stanowi również podstawę do oceny i wydania certyfikatu [Casadesus, Heras, Marimon 2008]. Norma BS 7750:1994 w 1997 roku została wycofana i jej miejsce zastąpiła norma ISO 14001 [Price 2007].

 


Kilka słów o blogu

Luty 12th, 2012 by admin in Systemy ISO

Witam serdecznie na moim blogu, którego główną tematyką są systemy ISO. Jeśli zastanawiasz się czy warto wdrożyć system zarządzania jakością, środowiskiem lub BHP to zachęcam to przejrzenia moich wpisów. Znajdziesz tu nie tylko najważniejsze informacje o normach, ale również moje obserwacje z funkcjonowania i wdrożenia norm w różnych firmach.